Ohjelmistoprojektit

Suunnittelemme ja toteutamme räätälöityjä ohjelmistoja sekä uusia komponentteja asiakkaidemme järjestelmiin. Kannamme vastuun myös integroinnista, testauksesta ja dokumentoinnista asiakkaidemme haluamassa laajuudessa. Koska meillä on pitkäaikaista kokemusta toiminnasta puolustusteollisuuden ja lääketieteellisen tekniikan aloilla, olemme tottuneet korkeisiin laatuvaatimuksiin ja asiakkaidemme tietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

Tiedonhallinta

Asiakkaillemme on tyypillistä se, että heidän ohjelmistonsa tuottavat suuria määriä dataa, jota tulisi käsitellä tehokkaasti ja turvallisesti. Data tulee pitää loogisesti eheänä ja turvassa sekä tietomurroilta että laitevioilta. Jotkut asiakkaistamme haluavat säilyttää dataa omissa tiloissaan ja joillekin sopii paremmin ulkoisten virtuaalipalvelimien käyttö. Suunnittelemme mielellämme yrityksellesi sopivan ratkaisun, jossa huomioidaan alkuinvestoinnin suuruus, kuukausittaiset kulut, tehokkuus, skaalautuvuus ja turvallisuusnäkökohdat.

Älykkäät järjestelmät

Tehokkaasti ja turvallisesti hallitusta datasta voi olla yrityksellesi toivottua vähemmän hyötyä mikäli esim. datan määrä, vaikeaselkoisuus tai havaintojen analyysissä vaadittu nopeus tekevät analyysityöstä suoriutumisen ihmisille mahdottomaksi. Tällöin voit hyötyä tekoälytekniikoista. Yhtenä esimerkkinä kyseessä voisi olla asiakaskunnan seuraaminen ja uusien ostopäätösten ennustaminen aikaisemman ostoshistorian perusteella. Toisena esimerkkinä kyseessä voisi olla tietyn riskiryhmän seuranta mobiilisensoreilla (esim. älypuhelimella) ja raakadatan muuttaminen luokitteluiksi (epätyypilliset liikkeet, vaaratilanteet).